Følg Ricoh Norge AS

Ricohs globale miljøaksjon for 2018

Pressemelding   •   mai 31, 2018 18:23 CEST

Ricoh Global Eco Action 2018 - bærekraft for fremtiden

Oslo, 31. mai 2018 – Ricoh annonserer sin årlige miljøaksjon «Ricoh Global Eco Action» som begynner 1. juni og varer hele måneden. I løpet av aksjonsmåneden oppmuntrer Ricoh alle sine ansatte verden over til å tenke på miljøet og til å gjøre konkrete miljøtiltak. Selskapet gjennomfører også selv en rekke små og store aksjoner over hele verden.

Ricoh Eco Action ble startet i 2006, gjennomføres årlig og arrangeres nå for 13. gang. I løpet av måneden har Ricoh Group en felles aksjonsdag, som legges til verdens miljødag, som markeres av FN 5. juni hvert år. De Forente Nasjoner vedtok sine bærekraftsmål i september 2015, og det settes inn store krefter verden rundt for å nå de 17 målene innen 2030.

I sin nye strategiske langtidsplan, som begynte regnskapsåret 2017, har Ricoh lagt fornyet vekt på sitt samfunnsansvar og på å sikre vekst i virksomheten. Ricoh har valgt ut åtte av FNs bærekraftsmål som er særlig relevante med tanke på å løse sosiale utfordringer gjennom virksomhetens aktiviteter. Basert på disse har de identifisert fem hovedutfordringer.

Målet om å oppnå både et nullutslippssamfunn og en sirkulær økonomi har ført til at Ricoh har etablert Ricoh-gruppens miljømål. Et mål er å oppnå nullutslipp av klimagasser gjennom hele verdikjeden innen 2050. De vil også styrke sitt initiativ for å oppnå et nullutslippssamfunn gjennom for eksempel å ta del i RE100*, et globalt initiativ som forplikter seg til å aktivt bruke fornybar energi.

Ricoh Group legger stor vekt på aktiviteter som «Ricoh Global Eco Action». Aksjonen gir alle deres 100 000 ansatte verden over muligheten til å slå seg sammen med familie, venner, kunder og lokalsamfunnet sitt og engasjere seg i miljøaktiviteter og bidra til å øke bevisstheten sosiale utfordringer. Ricoh oppmuntrer til deltakelse i aktiviteter og deling av informasjon gjennom en rekke arrangementer med mål om å utvide rammen for miljøaksjonen i enda større skala.

*RE100: Et globalt initiativ etablert av bedrifter som har gått inn på en avtale om dekke 100% av bedriftens behov for elektrisitet gjennom fornybar energi. Ricoh har forpliktet seg til å bruke minimum 30% fornybar energi innen 2030, og 100% innen 2050.

Se noen av bedriftens større aktiviteter for dette årets Eco Action under:

Aktiviteter som gjennomføres 5. juni på den felles aksjonsdagen

 • Ricoh slukker lyset på sine opplyste skilt over hele verden.
 • Alle ansatte kler seg i grønt for å vise markere Ricoh Global Eco Action
 • Ricoh gjennomfører flere steder i verden et symposium og inviterer eksterne organisasjoner. Gjennom diskusjon vil konferansen vurdere nye forretningsmodeller som leder til konkrete tiltak for å oppnå et nullutslippssamfunn.

Aktiviteter som gjennomføres på spesifikke steder

 • Ricoh Europa
  Gjennomfører en aktivitet som kalles «Step Challenge» hvor ansatte utfordres til å konkurrere i lag på fem personer for å se hvor mye de kan redusere sitt CO2 utslipp ved å bruke en skritteller og i størst mulig grad unngå å kjøre bil gjennom hele månenden. Deltakeravgiften på 5 pung går til et veldedig formål.
 • Ricoh Norge AS 
  Vi bestiger Gaustatoppen fredag 1. juni.
  Deltar med flere lag på Ricoh Europas «Step Challenge»
  Alle ansatte avgir sine individuelle miljøløfter (Ricoh Eco Pledge)
  Markering av 5. juni – alle ansatte går i grønt.

Ricoh legger til rette for digitale arbeidsplasser ved hjelp av innovative teknologier og tjenester som lar ansatte jobbe smartere. I mer enn 80 år har Ricoh vært pådriver for innovasjon, og er i dag en ledende leverandør av løsninger innen dokumenthåndtering, møteromsløsninger, IT-tjenester, kommersielt og industrielt trykk, digitale kameraer og industrielle systemer.

Ricoh-gruppen har hovedkvarter i Tokyo og opererer i rundt 200 land og regioner. Ved slutten av regnskapsåret i mars 2017 hadde Ricoh-gruppen en omsetning på verdensbasis på 2 028 milliarder yen (tilsvarende 18,2 milliarder USD).