Følg Ricoh Norge AS

Ricoh plasseres i Gartners Magic Quadrant for Managed Workplace Services for 2019

Pressemelding   •   feb 05, 2019 10:42 CET

Teknologispesialisten Ricoh plasseres i Gartner incs Magic Quadrant for Managed Workplace Services rapport for Europa i 2019.

Gartner vurderte 16 leverandører innen IT-tjenester, deriblant Ricoh. Blant andre kriterier ble Ricoh vurdert etter hvor komplett visjon de har og evnen til å utføre drift av IT-tjenestene. Som resultat har Ricoh blitt inkludert i det Gartner kaller en magisk kvadrant for IT-tjenester i Europa.

Gartner forteller at «Gartner definerer Managed Workplace Services (MWS) som tjenester som går inn under IT-tjenester. MWS omfatter tradisjonell utsetting av den IT-driften for sluttbrukeren, i tillegg til tjenester for nye digitale arbeidsplasser som skybaserte, automatiserte tjenester med integrert støtte til sluttbrukeren. Disse tjenestene inkluderer: 1. Brukerstøtte, 2. Utsetting av PC-drift av både virtuelle og fysiske enheter, 3. Mobile tjenester, som håndterer mobiltelefoner og nettbrett. MWS konsentrerer seg om å levere opplevelsen av en digital arbeidsplass som fremmer digital dyktighet for sluttbrukeren, øker arbeidstakerens engasjement og tilpasningsdyktighet gjennom et mer brukertilpasset arbeidsmiljø, og øker den ansattes overskudd.»

Lars Kjelling, Business Unit Director Office Services og Marketing i Ricoh Norge, sier: Vi mener Ricoh er tatt med i the Magic Quadrant på grunn av den kontinuerlige utviklingen av våre tjenesteområder, og vår evne til å forutse endringer i behovene til kundene våre. Vi ser dette som en anerkjennelse av hvordan vi støtter opp om endringer i kundenes arbeidskultur med den hensikt å fremme smidighet på organisasjons og individnivå. Ved å legge til rette for samhandling på arbeidsplassen og ute i felten gjennom å ta i bruk kunstig intellignes, analyseverktøy og tingenes internett, mener vi at vi er i stand til å styrke digitale arbeidsplasser og gi kundene en robust og pålitelig servise.»

Lars Hjelmås, Business Development Manager for Office Services i Ricoh Norge, uttrykker at: “Vi mener Gartners kommentarer til de høye nivåene vi har på kundetilfredshet knyttet til arbeidsplassanalyser, kontekstualisering av kunnskap og tilgjengeligheten på service, demonstrer Ricohs urokkelige fokus på kundens prioriteringer. Vi ser også at kommentarene vektlegger at vi lykkes med å tilføre kundene verdi med nye digitale verktøy, slik som innsikt fra data og analyse, som moderniserer tradisjonelle tjenester.

Klikk her for å be om kopi av 2019 Magic Quadrant for Managed Workplace Services, Europe report.

*Gartner “Magic Quadrant for Managed Workplace Services, Europe” by David Groombridge, Claudio Da Rold and Federica Troni (14 January 2019).


Gartners ansvarserklæring

Gartner anbefaler ingen tilbydere, produkter eller tjenester som omtales i våre publikasjoner, og anbefaler ikke brukere av teknologi til å utelukkende velge tilbydere med de høyeste vurderingene eller andre benevnelser. Gartners forskningsartikler inneholder vurderingene til Gartners forskningsteam og må ikke fremsettes som faktauttalelser. Gartner gir ingen garantier, uttalte eller impliserte, med utgangspunkt i denne forskningen, inkludert garantier for salgbarhet eller egnethet for en bestemt hensikt.

Ricoh legger til rette for digitale arbeidsplasser ved hjelp av innovative teknologier og tjenester som lar ansatte jobbe smartere. I mer enn 80 år har Ricoh vært pådriver for innovasjon, og er i dag en ledende leverandør av løsninger innen dokumenthåndtering, møteromsløsninger, IT-tjenester, kommersielt og industrielt trykk, digitale kameraer og industrielle systemer.

Ricoh-gruppen har hovedkvarter i Tokyo og opererer i rundt 200 land og regioner. Ved slutten av regnskapsåret i mars 2017 hadde Ricoh-gruppen en omsetning på verdensbasis på 2 028 milliarder yen (tilsvarende 18,2 milliarder USD).