Følg Ricoh Norge AS

Ricoh bruker 100% fornybar elektrisitet til montering av A3 MFP

Pressemelding   •   aug 07, 2019 14:05 CEST

Bilde: Pixabay

Tokyo, Japan, 5. august 2019 - Ricoh Company, Ltd., (Tokyo, Japan) annonserer i dag at de fra og med finansåret 2019, som begynte første april, kun vil benytte elektrisitet fra fornybare energikilder for å dekke behovet for elektrisitet i arbeidet med å bygge bedriftens kjerneprodukter, A3 multifunksjonsskrivere. Dette gjør de som et skritt på veien mot sin målsetning om å nå RE 100[1] målet om å kun bruke 100% fornybar elektrisitet i hele sin virksomhet.

All elektrisitet til fasiliteter hvor Ricoh monterer A3 MFPer, inkludert overhaling av bruktmaskiner[2], vil utelukkende komme fra fornybare kilder.

Etter at Ricoh annonserte sin deltakelse i RE 100 i april 2017 har Ricoh-gruppen igangsatt store energisparende tiltak og andre initiativer. De har også installert egne har også installert egne kraftproduksjonsanlegg og har byttet til strømkilder med høyere andeler fornybar energi. Til dags dato har de byttet til 100% fornybar elektrisitet i ni salgskontorer i Europa i tillegg til gjenbruk/resirkuleringsprosesser ved fabrikkene i Frankrike. Andre tiltak inkluderer anskaffelse av tredjeparts kvalifisering Nearly ZEB[3] ved Gifu-filialen i Ricoh Japan, et innenlandsk salgsselskap.

Dette siste initiativet er initiert på kjøpsavtaler for I-REC[4] og J-Credit[5] hentet fra fornybar energi, og samsvarer med 37 GWh strøm som Ricoh kjøper dette regnskapsåret for alle selskapets anlegg for A3 MFP-montering. Når kraftkjøp for dette regnskapsåret er avsluttet, vil sertifikatene bli innløst og kredittene trukket tilbake.

I tillegg til å øke bruken av fornybar energi til virksomheten ytterligere, forbedrer initiativet hvor attraktive kundene opplever at Ricohs A3 MFP-er, på grunn av deres lavere miljøpåvirkning. Gjennom dette initiativet tar Ricoh sikte på å fremskynde realiseringen av et nullutslippssamfunn sammen med sine aksjonærer.


Berørte produksjonssteder:

China Ricoh Asia Industry (Shenzhen) Ltd.

China Shanghai Ricoh Digital Equipment (*6)

Thailand Ricoh Manufacturing (Thailand) Ltd.

Japan Ricoh Industry Co., Ltd. (Tohoku Office) (*6)

Japan Ricoh Co., Ltd. (Ricoh Eco Business Development Center)

Fotnoter: 

[1] RE 100: Et globalt initiativ som støttes av bedrifter som har skrevet under en avtale om å anskaffe 100% av elektrisitet til sine virksomheter fra fornybare kilder.

[2] Bruktmaskiner: MFPer som er resirkulert ved hjelp av avansert teknologi til å foreta en overhaling av brukte deler slik at de kan gjenbrukes og møter samme standard som nye modeller.

[3] Nearly ZEB: Nearly Net Zero Energy Building. En bygning som konserverer 75% mer av energien sin og nærmer seg null i energiforbruk hvert år.

[4] I-REC: International Renewable Energy Certificate

[5] J-Credit: Anskaffelseskreditt basert på et statlig sertifiseringssystem, der regjeringen sertifiserer som en "kreditt" mengden CO2 og andre klimagassutslipp redusert som et resultat av innføring av energisparende enheter eller bruk av fornybar energi, eller absorbert som et resultat av passende skogforvaltning.

Ricoh legger til rette for digitale arbeidsplasser ved hjelp av innovative teknologier og tjenester som lar ansatte jobbe smartere. I mer enn 80 år har Ricoh vært pådriver for innovasjon, og er i dag en ledende leverandør av løsninger innen dokumenthåndtering, møteromsløsninger, IT-tjenester, kommersielt og industrielt trykk, digitale kameraer og industrielle systemer.

Ricoh-gruppen har hovedkvarter i Tokyo og opererer i rundt 200 land og regioner. Ved slutten av regnskapsåret i mars 2017 hadde Ricoh-gruppen en omsetning på verdensbasis på 2 028 milliarder yen (tilsvarende 18,2 milliarder USD).