Følg Ricoh Norge AS

Nå ser ledere flere muligheter enn hindringer med GDPR

Pressemelding   •   mar 04, 2019 13:06 CET

Innføringen av den nye personvernforordningen i Norge sommeren 2018, krevde omstilling for landets bedrifter. Nå viser en undersøkelse, bestilt av Ricoh, de positive konsekvensene av at offentlige reguleringer tvinger bedriftene til å digitalisere prosessene sine. Flertallet av bedriftslederne mener at innføringene av nye forskrifter fra myndigheter og bransjene selv, legger til rette for bedriftenes suksess.

Undersøkelsen baserer seg på svar fra 2 500 bedriftsledere fra 24 land, viser en dreining bort fra den tradisjonelle oppfatningen om at reguleringer er flaskehalser og barrierer. Ser vi spesifikt på svarene til de norske bedriftslederne som deltok i undersøkelsen, ser vi at så mange som 60% sier seg enige i at forskriftene legger til rette for en digital hverdag. Denne oppfatningen underbygges av at 67% mener reguleringer som Personvernforordningen, danner fundamentet for at organisasjonen skal oppnå suksess. 

Ikke bare opplever næringslivet i Norge at pålagte forskrifter har positive bivirkninger. Like mange (54%) mener at å slutte seg til klimaforpliktelser, som Parisavtalen, er veien til fremgang. Lederne er i enda større grad (74%) interesserte i å investere i smart teknologi som er bærekraftig, noe som indikerer en økende forståelse av at menneskene, planeten og bedriften tjener på å ha et sterkt miljøfokus i sin virksomhet.

Undersøkelsen viser også at 84% investerer i teknologi i en bredere forstand, som en tilrettelegger, og 65% ser tempoet i den teknologiske utviklingen som en viktig mulighet i stedet for en utfordring. At nesten så mange (70%) mener teknologi er avgjørende for å sikre at virksomheten deres er i samsvar med forskriftene, bekrefter opplevelsen av at det som lenge ble oppfattet som hindringer nå er snudd til muligheter.

En av bedriftslederne som ser de positive virkningene av personvernforordningen er Sverre Edin CIO i SG Finans, hvor GDPR ble en igangsettende faktor for fornying: «I SG Finans hadde vi et eldre arkivsystem som ville gjøre det krevende å oppfylle kravene i den nye personvernforordningen. GDPR ble derfor en pådriver for å implementere nytt system og nye rutiner. Vi valgte derfor å inngå avtale med Ricoh om en ny dokumenthåndteringsløsning. I tillegg til å hjelpe oss med å være i samsvar med GDPR, tar løsningen oss et skritt videre. Den bidrar også til å effektivisere og automatisere prosesser for blant annet backoffice og kundesenter.» Sier Sverre Edin CIO i SG Finans.


Bilde: Sverre Edin, CIO i SG Finans

«Norske ledere ser ut til å ha både digitalisering og bærekraft høyere på agendaen enn noen gang. Det virker som at de ser fordelene av å ta sikkerhet, personvern og bærekraft tydeligere og tar det enda mer på alvor. Ved å ta i bruk teknologi kan de snu reguleringer fra å være en hodepine til å bli en styrke.» sier Lars Kjelling, Business Unit Director i Ricoh Norge. 


Bilde: Lars Kjelling, Business Unit Director i Ricoh Norge.

Finn ut mer på: http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/no/designed-for-tomorrow/

Tallene over er hentet fra de norske besvarelsene av undersøkelsen. For tilgang til hele tallmaterialet og utfyllende kommentarer, kontakt lars.kjelling@ricoh.no.

Ricoh legger til rette for digitale arbeidsplasser ved hjelp av innovative teknologier og tjenester som lar ansatte jobbe smartere. I mer enn 80 år har Ricoh vært pådriver for innovasjon, og er i dag en ledende leverandør av løsninger innen dokumenthåndtering, møteromsløsninger, IT-tjenester, kommersielt og industrielt trykk, digitale kameraer og industrielle systemer.

Ricoh-gruppen har hovedkvarter i Tokyo og opererer i rundt 200 land og regioner. Ved slutten av regnskapsåret i mars 2017 hadde Ricoh-gruppen en omsetning på verdensbasis på 2 028 milliarder yen (tilsvarende 18,2 milliarder USD).

Vedlagte filer

PDF-dokument