Følg Ricoh Norge AS

Firedagers arbeidsuke kan være en realitet innen få år, takket være teknologien

Pressemelding   •   jun 20, 2019 15:47 CEST

Bilde: Pixabay

Ricoh Norge 19. juni 2019 - De fleste arbeidstakere (57%) ser for seg at teknologien snart vil bidra til så mye høyere produktivitet og effektivitet at det i nær fremtid kan føre til firedagers arbeidsuke. Dette kommer frem i en forskningsrapport utarbeidet av Ricoh Europa, som tar for seg ansattes holdninger til produktivitetsutfordringer.

Et økende antall organisasjoner har innført firedagersuken, eller undersøkt mulighetene for å innføre dette, som et tiltak de ansattes velferd og for å forbedre den langsiktige produktiviteten. Planio, er en bedrift som er basert i Berlin og som jobber med programvare for prosjektledelse. De innførte firedagersuken for sine ansatte i fjor, mens den britiske organisasjonen for medisinsk forskning, Wellcome Trust, gjennomførte en studie for å vurdere om firedagersuken var gjennomførbar for dem, før de til slutt bestemte seg for å vente.

Selv om firedagersuken er et stykke unna for de fleste av oss, viser Ricohs undersøkelse at flertallet av arbeidstakere er ivrige etter å øke produktiviteten sin gjennom opplæring og teknologi, uavhengig av alder. Nesten tre fjerdedeler (72%) sier de ønsker å bidra mer på arbeidsplassen sin og fremmer et tydelig ønske om å ha større påvirkningskraft.

Likevel vet arbeidstakerne at de ikke kan gjøre dette på egenhånd. Syv av ti arbeidstakere (70%) sier de forventer å måtte lære seg nye ferdigheter i løpet av karrieren, mens 63% tror teknologi burde spille en sentral rolle i å hjelpe dem til å utnytte styrkene sine maksimalt. Tar vi temperaturen på diskusjonene rundt påvirkningskraften teknologien har på folks arbeidshverdag, sier rundt fire av ti at automasjon (44%) og kunstig intelligens (39%) sannsynligvis ville være til hjelp i deres roller.

Mer enn to tredjedeler (69%) tror også at de beste bedriftene investerer i digital teknologi som bidrar til kompetanseheving, vektlegger påvirkningskraften de rette verktøyene og opplæring i disse kan ha på hvor fornøyde og produktive folk er på jobb.

Det er verdt å merke seg at undersøkelsen ikke viste uenigheter mellom generasjoner* som kunne tyde på motstridende holdninger eller forventninger fra Baby Boomers, Generasjon X, Milennials og Generasjon Z.

Administrerende direktør i Ricoh Europa, David Mills, sier: «Dette er positive nyheter for bedriftsledere. De ansatte er samstemte i sitt ønske om å vise til resultater på jobb og til å oppnå mer. En anerkjennelse av at dette er det første skrittet på veien mot å forbedre langsom produktivitet som har preget det europeiske markedet etter finanskrisen i 2008. Forskningen viser at svaret på produktivitetsutfordringene ikke ligger i å presse arbeidstakerne til å jobbe hardere eller å jage etter vage ideer om innovasjon, men heller støtte de ansatte i prosessen med å lære nye ferdigheter og utvikle en teknologidrevet effektivitet som vil føre til resultater for prodfuktiviteten - og kanskje til og med til kortere arbeidsuke.»

For referanse er generasjoner definert etter førdselsår etter følgende fordeling: 

Baby Boomers: 1946 – 1964
Generation X: 1965 – 1980
Generation Y (Milennials): 1981 – 1995
Generation Z: 1996 – Today

Ricoh legger til rette for digitale arbeidsplasser ved hjelp av innovative teknologier og tjenester som lar ansatte jobbe smartere. I mer enn 80 år har Ricoh vært pådriver for innovasjon, og er i dag en ledende leverandør av løsninger innen dokumenthåndtering, møteromsløsninger, IT-tjenester, kommersielt og industrielt trykk, digitale kameraer og industrielle systemer.

Ricoh-gruppen har hovedkvarter i Tokyo og opererer i rundt 200 land og regioner. Ved slutten av regnskapsåret i mars 2017 hadde Ricoh-gruppen en omsetning på verdensbasis på 2 028 milliarder yen (tilsvarende 18,2 milliarder USD).