Følg Ricoh Norge AS

9 av 10 ledere innen høyere utdanning sier innovativ utskriftsteknologi er en viktig suksessfaktor for mange utdanningsretninger

Pressemelding   •   jul 03, 2018 15:51 CEST

Ledere innen høyere utdanning i Europa mener nye former for utskriftsteknologi vil spille en nøkkelrolle i læreplaner over hele kontinentet.

I en ny undersøkelse gjennomført av Ricoh Europa, sier 88% at ferdigheter studentene tilegner seg gjennom bruk av teknologier som digital tilvirkning og 3D-utskrift er viktige for å lykkes med studiene og forberede studentene på det arbeidslivet de skal bli en del av.

David Mills, CEO i Ricoh Europa, forteller at «Digital tilvirkning og 3D-utskrift gir muligheter for å illustrere komplekse konsepter på tvers av ulike fagområder. Etter hvert som samspillet mellom mennesker og maskiner utvikler seg, bidrar integreringen av tekniske ferdigheter i læringsprosessen til å sikre at fremtidens arbeidsstyrke har et naturlig forhold til de ferdighetene som kreves av dem.»

Disse ferdighetene er særlig viktige for å lage prototyper av konsepter, eller uttrykke design innen disipliner som tekstil, medisin, bilindustri og ingeniørvirksomhet – eksempelvis avanserte turbiner eller intrikate komponenter for maskiner. 65% av de spurte mener at 3D-utskrift får en stadig viktigere rolle innen realfagene. For å legge til rette for dette har 84% av utdanningsstedene allerede investert i, eller planlegger å investere i en mer praktisk tilnærming til utdanning i løpet av de to neste årene. De ser særlig for seg å investere i utskriftsteknologi som gir studentene mulighet til å konstruere personaliserte gjenstander som del av sin læringsprosess.

Institusjonene bruker også ny utskriftsteknologi for å appellere til potensielle studenter med ulik bakgrunn og i alle aldre, ved å skreddersy kurs og tilby fleksible læringsmuligheter. 66% sier investering i ny utskriftsteknologi er en nøkkel for å tiltrekke seg nye studenter og øke deres tilfredshet med institusjonen og utdanningen. Mange lager nå kursinnhold og ressurser som er lettere tilgjengelig ved å tilby tilpassede læremidler (48%) og fleksibilitet med trykk på etterspørsel fra enhver lokasjon (43%).

Mills legger til: «Økningen i skolepenger over hele Europa har sterk påvirkning på rollen til utdanningsinstitusjonene. Når de oppmuntres til å opptre mer som tilbydere av en service, blir høyskoler og universiteter nødt til å heve lista både for studenttilfredshet og tilgjengelighet. Det blir derfor stadig viktigere å respondere på dette ved å ta i bruk utskriftsteknologi på nye måter for å tilby bedre kurs og mer skreddersydd læringsinnhold.

Finn ut mer på http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/no/the-future-of-print/

Merk: Undersøkelsen som er gjennomført har brukt kvantitativ metode hvor 787 ledere innen høyere utdanning på tvers av hele Europa har svart. 

Ricoh legger til rette for digitale arbeidsplasser ved hjelp av innovative teknologier og tjenester som lar ansatte jobbe smartere. I mer enn 80 år har Ricoh vært pådriver for innovasjon, og er i dag en ledende leverandør av løsninger innen dokumenthåndtering, møteromsløsninger, IT-tjenester, kommersielt og industrielt trykk, digitale kameraer og industrielle systemer.

Ricoh-gruppen har hovedkvarter i Tokyo og opererer i rundt 200 land og regioner. Ved slutten av regnskapsåret i mars 2017 hadde Ricoh-gruppen en omsetning på verdensbasis på 2 028 milliarder yen (tilsvarende 18,2 milliarder USD).