Følg Ricoh Norge AS

Bedriftsledere mener rigide prosesser, kultur og ineffektiv teknologi er deres fremste hindre for suksess

Nyhet   •   mar 14, 2018 15:52 CET

Ricoh Norge, Oslo, 14. mars 2018 – En ny undersøkelse bestilt av Ricoh Europa avslører hva europeiske bedriftsledere mener står i veien for å skape en tilpasningsdyktig organisasjonen.

Øverst på listen til de 2 140 bedriftslederne som ble spurt, står reguleringer (39%), mangel på investeringer i ny teknologi (37%) og rigide interne hierarkier (35%). Disse veisperringene er til hinder for flyten og smidigheten som oppstår naturlig på en godt tilrettelagt digital arbeidsplass og som gjør dem i stand til å raskt utnytte og tjene på endringene i markedet.

Samtidig er det bekymringsverdig få virksomhetsledere som forsøker å fostre et fleksibelt arbeidsmiljø i sin organisasjon. Kun 33% sa at de aktivt oppmuntret til en arbeidskultur som etterstreber rask reaksjon på endringer i kundenes behov.

Lars Kjelling, Business Unit Director, Office Services and Marketing i Ricoh Norge uttalte at: «Fleksibilitet er et tankesett samtidig som det er en mulighet til å reagere raskt. For å bli smidigere må bedriftene foreta en gjennomgang av alle ledd i virksomheten og gjøre en ny vurdering av hvordan prosesser, kultur og teknologi kan brukes til det beste for organisasjonen.»

Mange bedriftsledere anser forbedringer av digitale arbeidsflyter som viktige områder for utvikling. De oftest nevnte prioritetene for å bedre smidigheten er dataanalyse (50%), prosesser for dokumenthåndtering (42%) og økonomiske prosesser (39%). Å rulle ut analyseverktøy for å identifisere nye trender og muligheter har også blitt normen for de fleste bedriftsledere (60%), og understreker det faktum at smartere bruk av data er viktig for å bedre smidigheten.

Kjelling legger til at: «I næringslivet i dag er det viktig å kunne tjene på å ta i bruk ny teknologi. Men teknologien alene er ikke nok. Lederne må oppmuntre til en kultur hvor ansatte er i stand til å ta kalkulert risiko. Evnen til å ta raske beslutninger, og til raskt å utføre det som er besluttet er også viktig. De gode nyhetene er at Europas bedriftsledere anerkjenner at det å investere i en digital arbeidsplass danner fundamentet for en lønnsom og smidig virksomhet.»